Oddílový vánoční TURNAJ SK VŘESINA LT

Datum: pátek 21. prosince 2018

Prezence:    do 17:45 hod.  Zahájení:  18:00

Hrajeme tradiční turnaj s modrýma pálkami!!

A jak se hraje „modrý ping pong“ se můžete mrknout na:

https://www.youtube.com/watch?v=4PARcz-OxSw

Vstupné:  50,- Kč ( na ceny ) a máte v tom „jedno pivo zdarma“!!!!

Vedoucí družstev i „ostatní“, prosím, informujte své vřesinské pingpongové kamarády!!!

______________________________

 

Závěr sezóny a valná hromada

viz. kmiha návštěv.

Stolní tenis pro mládež 2018/19

V nadcházející sezóně budou tréninkové dny pro děti a mládež v pondělí a ve středu.

Přípravka od 15:30 do 16:30 hod.

Pokročilí od 16:30 do 17:30 hod. 

 

Všechny tréninky vede zkušený trenér Marian Hájko - tel.: 606 774 322

Cena: 200 ,- / měsíc

Platbu proveďte na účet oddílu 2500432861/2010

Za I. pol. jednorázově 1000,- Kč do 30.9.2018

Za II. pol. jednorázově 1000,- Kč do 31.1.2019

var. symbol dat nar. viz. níže a do poznámky jméno dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte hlavního trenéra Mariana Hájka, nebo předsedu oddílu Ing. Radomila Lotreka (tel.: 603 930 337, mail: lotrek@mybox.cz)

 

Členské příspěvky 2018-2019!!! Pro registrované hráče hrající mistrovskou soutěž.

Po poslední valné hromadě  upřesňuji termín zaplacení členských a registračních poplatků sezóny 2017/18. Termín je stanoven na 1.7.2017
Členský 1200,- a registraci 300,- Kč( 1500,- děti). Na účet
SK Vřesina LT 

2500432861/2010 Fio banka

jako variabilní symbol použijte datum narození ve tvaru D.M.R. (01011991)
konst.s. 0308
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno.

Vedoucí družstev zajistí předání informace.

Upozorňuji na platební kázeň. Zaplacené příspěvky budou vodítkem k přihlášení a zaplacení soutěže pro nadcházející sezónu. Viz. Kniha návštěv.
Hezké prázdniny všem RL

 

Badminton a stolní tenis

Pro ty, kteří si chtějí zasportovat v našem klubu, máme připraven rezervační systém, který slouží pro informaci o obsazenosti herny a součesně k zabukování hracího času. Můžete se přihlásit na této adrese:   https://www.supersaas.cz/schedule/SK_Vresina_LT/Herna_Badminton

 

 

 

 

 

 

 


 

Blog

!!!

26.04.2015 10:23

Tabulky

V této rubrice nejsou žádné články.

Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.

Diskusní téma: Úvodní stránka

Hallo, wrote about your prices

StephenDug | 31.12.2022

Ողջույն, ես ուզում էի իմանալ ձեր գինը.

Good models

Warsawfeeli | 27.12.2022

Best girls who agree on everything click on sexodubai.com
go over and you will be extremely satisfied.

Hi i am writing about price for reseller

JesseDug | 26.12.2022

Hi, ego volo scire vestri pretium.

Hello i am write about your prices

HenryDug | 23.12.2022

Hæ, ég vildi vita verð þitt.

?еjsem zarliva divkа. ?lеdam vaznehо muzе!...

AnikaDoff | 22.12.2022

Aho??
Моzna je mu? vzkaz рrilis kоnkretni.
?oje stаrsi seѕtra tu ale naslа uzasneho muzе a mаji ѕроlu ѕkvely vztah, аlе сo ?a?
Jе mі 27 let, Аnika, z Cеske republiky, umim tаke anglісkу
A... ?e lерsi tо rict hned. Jѕem biseхual. Nezarlim na ?inou zеnu... zvlast kdyz sе sроlu milujemе.
?ch аno, vаrim velmi chutne? a mіluju nеjen vareni ;)
Jѕem оprаvdоva hоlkа а hledam vazny а zhavy vztah...
?аzdоpadne mu? рrоfil nа?dеtе zdе: https://terpmorsmismora.ml/topic-4692/

A new way of advertising.

WilliamLauck | 20.12.2022

Hi! sk-vresina-lt.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl еntirеly lеgаl?
Wе sеll а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.
no.reply.Lauck@gmail.com

Hallo, i am writing about price for reseller

RichardDug | 20.12.2022

Hola, volia saber el seu preu.

Зеркало 1xbet

LindsayZet | 18.12.2022

Глянем на досуге

Suelo parquet

AshleyCab | 18.12.2022

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО НО СМОТРЕТЬ МОЖНО

Я не pевнивaя. Хoчy познaкомиться с сeрьезным мyжчиной... (:

LinaSn | 17.12.2022

?ривeт?
Возможно, мое соoбщение слишком cпецифичнo.
?o моя старшая ceстра нaшла здeсь замечaтельнoгo мужчинy, и у ниx прeкрасные отнoшeния, a кaк наcчет меня?
Мнe 28 лет, Лина, из Чeхии, aнглийcкий язык тoжe знаю.
И... лучшe cказать cpaзу. Я биceксуальна. Я не рeвную к дpyгой жeнщинe... oсобeнно еcли мы занимaeмся любoвью вмecтe.
?х да, я oчeнь вкyснo гoтовлю! И я люблю нe тoлькo готовить ;))
Я наcтoящая дeвyшкa и ищy сeрьезные и гоpячие oтнoшeния...
B любом cлучae, вы можeте нaйти мoй пpoфиль здеcь: https://niwonsocireas.tk/item-96964/

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

Děkujeme sponzorům: Obci Vřesina, lékařům z INTER - KARDIO S.R, Vlastě Lotrekové. Marianovi Hájko

Anketa

Na valnou hromadu pod slunečníkem se svou drahou polovičkou? Dvakrát hlasovat mohou jen ti, kteří mají manželku i přítelkyni.

Chci jít s manželkou (328)
6%

Chci jít s přítelkyní (1 521)
29%

Chci, aby si mne doma stále vážili, jdu sám (2 273)
44%

Chci jít s přítelem (167)
3%

Chci jít s přítelkyní někoho jiného (895)
17%

Celkový počet hlasů: 5184